Kiedy w grę wchodzi rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwłaszcza pierwszej w życiu, często pojawia się dylemat związany z formą, jaką powinna przybrać nowa firma. Najczęściej wybierane opcje to jednoosobowa firma prowadzona przez osobę fizyczną oraz spółka z o.o. Przyjrzymy się blaskom i cieniom obydwu tych możliwości.

Rejestracja firmy jednoosobowej i spółki z o.o.

W przypadku jednoosobowej firmy prowadzonej przez osobę fizyczną sprawa jest prosta. Trzeba udać się jedynie do urzędu gminy i zarejestrować się w rejestrze CEIDG. Obecnie można to zrobić także online, a potem jedynie uwierzytelnić czynności z gminie. Rejestracja firmy jednoosobowej jest całkowicie darmowa, nieskomplikowana i szybka.

Zupełnie inaczej wygląda rejestracja spółki z o.o. To spółka prawa handlowego, która musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Już na początku trzeba liczyć się z kosztami, jeszcze przed rejestracją. Spółka z o.o. zawierana jest bowiem w formie umowy, która musi zostać ujęta w formę aktu notarialnego, a wysokość opłaty notarialnej ustalana jest w zależności od początkowego kapitału spółki, który musi zostać określony z góry. Od tej wartości płaci się też podatek od czynności cywilnoprawnych. Oprócz tego rejestracja spółki z o.o. to konieczność wniesienia opłaty sądowej w wysokości 500 zł i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Różnice w opodatkowaniu działalności

Zakładając zwykłą firmę jednoosobową, można wybrać formę opodatkowania. Dostępny jest podatek liniowy (19%), zasady ogólne (skala podatkowa 18%, a po przekroczeniu progu podatkowego 32%) oraz, w szczególnych przypadkach ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.

W przypadku spółki z o.o. obciążenie to podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osiągniętego dochodu brutto. Ponadto każdy wspólnik płaci podatek od całego dochodu spółki oraz od otrzymanych dywidend lub wynagrodzeń przynależnych członkom zarządu spółki.

Księgowość spółki z o.o. również generuje koszty większe niż zwykła działalność jednoosobowa, ponieważ mamy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Firma prowadzona przez osobę fizyczną ma ten obowiązek dopiero po osiągnięciu przychodu powyżej pułapu 2 mln euro, a do tego momentu przedsiębiorca może sobie sam prowadzić księgę przychodów i rozchodów, w czym pomagają niedrogie programy do księgowości, dostępne online.

A teraz korzyści z posiadania spółki z o.o.

Czytając powyższą treść można odnieść wrażenie, że spółka z o.o. to przedsięwzięcie zupełnie nieopłacalne i zdecydowanie lepiej założyć zwykłą firmę jednoosobową prowadzoną przez osobę fizyczną.

Ale są i korzyści wynikające z posiadania spółki z o.o. To widoczna w nazwie ograniczona odpowiedzialność. Na czym polega ta zaleta? Właściciel firmy jednoosobowej odpowiada za zaciągnięte i niespłacone zobowiązania całym swoim majątkiem. Pechowcy lub lekkomyślni przedsiębiorcy nie raz tracili w ten sposób cały swój majątek.

 

Spółka z o.o., jako osoba prawna, odpowiada za takie zobowiązania całym swoim majątkiem, ale majątkiem prywatnym wspólników już nie. Dlatego dla wielu rodzajów działalności jest to forma bezpieczna i komfortowa, szczególnie, kiedy planowana jest szeroka skala działania zakrojona na obracanie dużymi kwotami. Spółka z o.o. daje też możliwość poszerzania grona wspólników, a tym samym zwiększania kapitału inwestowanego w działalność, co w przypadku firmy jednoosobowej nie jest możliwe.

zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *