Księga wieczysta, a więc ogólnodostępny rejestr danych ukierunkowany na stan prawny nieruchomości –  jest to jeden z tych ważniejszych dokumentów w odniesieniu do domu bądź mieszkania.

 

Wiele osób zadaje pytanie co ona zawiera. Kolejnymi zapytaniami jest jak ją odnaleźć oraz o czym należy pamiętać? Miejmy na uwadze, że księga wieczysta jest dokumentem opisującym całościowy stan prawny danej nieruchomości. Poza tym zawiera wszelkie dane dotyczące: właściciela

i adresu nieruchomości, a następnie jej powierzchni czy przeznaczenia, jak i również hipotek. Powinniśmy pamiętać, iż koniecznie należy się z nią zapoznać przed zawarciem umowy przedwstępnej, jak i również głównej umowy kupna. Skutkuje to tym, że jedynie w taki sposób mamy pewność, iż transakcja jest

w pełni bezpieczna. Księga posiada niezwykle przejrzystą budowę. Faktem jest, że dzieli się ona na cztery działy, z których każdy odpowiada wybranemu rodzajowi informacji.

Odnajdywanie księgi wieczystej

W takim celu najpierw powinno się poprosić o numer interesującej nas księgi wieczystej nieruchomości.

Zaznacza się, że jeżeli sprzedawca odmawia udzielenia nam takiej wiadomości to oznacza, że coś ukrywa.

W takiej sytuacji powinniśmy zrezygnować z tego typu oferty. Powszechnie wiadomo, iż księga wieczysta udostępniana jest w dwóch formach: papierowej oraz elektronicznej. Jeżeli chcemy skorzystać z pierwszej opcji to musimy udać się do sądu rejonowego, w którego to okręgu znajduje się nieruchomość.

Dodatkową informacją jest, że nad zakładaniem oraz prowadzeniem ksiąg wieczystych czuwają wydziały wieczystoksięgowe określonych sądów rejonowych. Tak naprawdę nie trzeba posiadać żadnych wyjątkowych uprawnień. Bowiem każdy może oglądać księgi przy pracowniku sądu, jak i również otrzymać tak zwany odpis zwykły wybranej księgi wieczystej.

Elektroniczna wersja księgi wieczystej

Już od wielu lat mamy możliwość korzystania z przeglądarki tak zwanych elektronicznych ksiąg wieczystych, które są gromadzone poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bardzo podobnie jak w odniesieniu do wersji papierowej potrzebujemy numeru księgi wieczystej, żeby wprowadzić go w prawidłowy sposób na stronie.

Należy mieć na uwadze, iż numery elektronicznych ksiąg wieczystych zbudowane są z liter oraz cyfr. Przy takich księgach elektronicznych mamy możliwość wybrania jaki rodzaj odpisu jest nam na dany moment potrzebny. Natomiast odpis zwykły wskazuje wszelkie informacje o nieruchomości

w momencie składania wniosku o interesujący nas odpis. Nie należy zapominać, iż to właśnie odpis ukazuje aktualny stan i wszystkie wcześniejsze wpisy w określonej księdze wieczystej.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o całkowitym zamknięciu księgi wieczystej. Wskazuje się, że jest projektem informatycznym sporządzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiającym między innymi: zakładanie oraz prowadzenie ksiąg wieczystych w wybranym systemie informatycznym, jak

i również przenoszenie odpowiednich treści sporządzanych w obecnej formie do systemu informatycznego. Jest tutaj również mowa o wydawaniu odpisów z ksiąg wieczystych w postaci wydruków.

Nie należy zapominać o bezpośrednim wglądzie do ksiąg wieczystych czy odpowiednim wspomaganiu prac biurowych w licznych wydziałach. Celem systemu staje się zwiększenie bezpieczeństwa obrotu wszelkimi nieruchomościami przez poprawę skuteczności aspektu rejestracji praw własności danymi nieruchomości, a jednocześnie podniesienie wiarygodności wszelkich zapisów ksiąg wieczystych, jak

i również usprawnienie odpowiednich postępowań dotyczących omawianych ksiąg i techniki ich prowadzenia.

Podsumowując

Z księgi wieczystej otrzymamy informację czy osoba, z którą w danym momencie zawieramy umowę jest właścicielem obiektu. Dodatkowo upewnijmy się również czy jedynie ona jest właścicielem.

zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *