Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wszystkie podmioty, a także nie wszystkie towary i usługi w Polsce są opodatkowane podatkiem VAT. Zwolnienia z VAT mogą być podmiotowe oraz przedmiotowe – poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich w świetle najnowszych przepisów o VAT.

Zwolnienia podmiotowe VAT

Zwolnienie podmiotowe VAT dotyczy podmiotów gospodarczych, których roczne przychody ze sprzedaży towarów lub usług nie przekraczają określonej przez ustawodawcę wysokości. Od 2017 roku limit przychodów ze sprzedaży zwolnionych z VAT wynosi 200 000 zł netto. To zwolnienie podmiotowe dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli ww. limitu w poprzednim roku podatkowym, jak również podatników dopiero rozpoczynających działalność, którzy nie przewidują w danym roku podatkowym przekroczenia ww. kwoty.

Przy ustalaniu wartości przychodów ze sprzedaży nie wlicza się:

 •    wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, a także sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 •    odpłatnego świadczenie usług, które są zwolnione od podatku,
 •    towarów zaliczanych przez podatnika do środków trwałych,
 •    wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

W przypadku przekroczenia limitu sprzedaży 200 000 zł podatnik traci prawo do zwolnienia z VAT. Powrót do zwolnienia możliwy jest dopiero po upływie co najmniej roku od końca roku, w którym utraciło się prawo do zwolnienia.

Wyjątki od zwolnień podmiotowych

Od powyższej zasady są wyjątki, ponieważ z podmiotowego zwolnienia nie mogą skorzystać między innymi następujące podmioty:

 •    które świadczą usługi prawnicze
 •    które świadczą usługi doradcze
 •    dokonujące dostaw towarów objętych akcyzą (nie dotyczy energii elektrycznej oraz wyrobów tytoniowych)
 •    dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych
 •    dokonujących dostaw nowych środków transportu
 •    i innych wymienionych w załączniku 12 do ustawy o podatku od towarów i usług

Warto pamiętać, że każdy podatnik, któremu przysługuje podmiotowe zwolnienie z VAT, może dobrowolnie się z niego zrzec.

Zwolnienia przedmiotowe z VAT

Zwolnienia z podatku VAT opisane są dokładnie w art. 43 Ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Według stanu prawnego ze stycznia 2018 roku czynności zwolnione z VAT to między innymi:

 •    dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej (dotyczy rolników ryczałtowych)
 •    transakcje walutowe (np. usługi pośrednictwa w wymianie walut)
 •    dostawy terenów niezabudowanych (ale nie budowlanych)
 •    dostawy budynków i ich części, ale nie w ramach pierwszego zasiedlenia
 •    usługi zarządzania m.in. funduszami inwestycyjnymi, funduszami kapitałowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi itp.
 •    usługi protetyczne oraz inne usługi świadczone przez techników dentystycznych
 •    usługi opieki medycznej świadczone na terenie zakładów leczniczych
 •    usługi świadczone przez lekarzy, dentystów, pielęgniarki, położne itp.
 •    usługi opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi
 •    usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą
 •    usługi prywatnego nauczania przedszkolnego, szkolnego oraz w szkolnictwie wyższym (także korepetycje)
 •    usługi związane z kształceniem zawodowym
 •    usługi polegające na wynajmowaniu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe
 •    usługi udzielania kredytów i pożyczek, a także usługi pośrednictwa w ich udzielaniu.

Warto pamiętać, że zwolnienie z VAT nie jest tożsame ze stawką VAT 0%. Sprzedaż towarów lub usług objętych zwolnieniem nie daje prawa do odliczenia podatku, natomiast sprzedaż towarów i usług objętych stawką VAT 0% już tak. Listę czynności objętych zerową stawką VAT znaleźć można w art. 83 Ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczą one w głównej mierze importu towarów.

zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *